L1046: Vollsperrung Rauhbusch – Neufelser Kreuzung

Baustellen

Art: Vollsperrung

Wo: L1046

Bereich: Rauhbusch – Neufelser Kreuzung

Zeitraum: 11.06.2019 – 21.06.2019

Grund: Fahrbahndeckenerneuerung

Hinweis

 • Bauabschnitt 1
  • 11.06.2019 – 14.06.2019
  • Wohlmuthausen – Neureut – Neufelser Kreuzung
 • Bauabschnitt 2
  • 17.06.2019 – 21.06.2019
  • L1048 Rauhbusch – Wohlmuthausen

Umleitung

 • Bauabschnitt 1

  • L1046 – Wohlmuthausen – Einmündung L1046/K2348 – K2348 – Metzdorf OD – Übergang K2348/K2349 – K2349 – Stolzeneck OD – K2349 – Einmündung K2349/K2350 – K2350 – Einmündung K2350/L1051 – L1051 – Kirchensall OD – L1051 – Kreuzung L1051/L1046/K2386 (beidseitig)
 • Bauabschnitt 2
  • L1046 – Wohlmuthausen – Einmündung L1046/K2348 – K2348 – Metzdorf OD – Einmündung K2348/K2349 – K2349 – Tiefensall OD – K2349 – Kreuzung K2349/L1050/Friedrichsruhe – L1050 – Einmündung L1051/L1048 – L1048 – Orendelsall OD – L1048 – Kreuzung Kreisverkehr L1048/1046/Waldfeld/Rauhbusch – L1046 (beidseitig)