A81: Teilsperrung AS Neuenstadt a. K. – Kreuz Weinsberg

Baustellen

Art: Vollsperrung

Wo: A81, Heilbronn – Würzburg – Heilbronn (beidseitig)

Bereich: AS Neuenstadt am Kocher – AS Kreuz Weinsberg

Zeitraum: 10.12.2018 (06.00 Uhr) – 13.12.2018

Grund: Austausch Betonplatten durch Asphalt

Hinweis: Kurzfristige Teilsperrungen der Fahrstreifen